Redo att imponera på

dina läsare med den

sta offerten?

Ready to impress

your readers with

the best proposal?

Design & innehåll i världsklass.
Worldclass design.

Offerttjänsten.

Expandra är en offertapp & en tjänst.
Vårt team designar & implementerar er offert till perfektion. Den följer företagsprofilen till 100% och ni säkrar varumärket.

Säljarna redigerar offerten smidigt direkt i appen.
Vi uppdaterar & förbättrar offerterna löpande.
Ni får hjälp när som helst. Allt ingår i vår fantastiska tjänst.

The Proposal Service.

Expandra is an app & a service.
Our team designs & implement your proposal to perfection. It follows the company profile to 100%, securing the brand.

The sales reps edit it directly in the app with ease.
We update and improve the proposals continuously.

We assist you at any time. Everything is included in our fantastic proposal service.
Book a demo, and we will show how Expandra works.

Abonnera på framgång.

25 000 kr per månad. Allt ingår.

Jobba smartare, spara tid, slipp göra allting själv och skicka snygga lättlästa offerter.

Pär Willneborn, co-founder

Boka demo

Subscribe to success.

€ 2500 per month. All inclusive.

Work smarter, save time, avoid doing everything yourself and send excellent easy-to-read proposals.

Pär Willneborn, co-founder

Book demo